Föreläsning på IKDC

25 september, 2015

Igår föreläste Algaebra för studenter på Ingvar Kamprad Design Centrum i Lund. Föreläsningen ingick i den tvärvetenskapliga kursen ”Packaging Technology och development”,  som behandlar förpackningsämnet ur konsument, produkt- och miljöperspektiv. Föreläsningen genererade många intressanta frågor från studenterna och eventuellt samarbete genom examensprojekt.