Algblomning?

21 september, 2015

Alger är ett gammalt beprövat gödningsmedel. Förr i tiden skördade man ilandblåsta alger och lade på åkrar och odlingsland. Algerna släpper ifrån sig ämnen i jorden och blir till näringsidkare för plantor. Planteringskrukor av alger borde i teorin fungera på samma sätt. Detta är ett experiment jag utvecklar just nu…